Menu mobilnemenu
 

Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych to jeden z najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa oparte na prawomocnych decyzjach w zakresie zbierania, transportu i wytwarzania odpadów.

Odpady komunalne odbieramy zarówno z gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw.

Odpady z gospodarstw domowych

Odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Police odbywa się w ramach umowy zawartej w drodze przetargu. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Mieszkańcy gminy nie podpisują z nami umowy lecz składają deklaracje w Urzędzie Gminy w Wydziale Gospodarki Odpadami.

Odbiór odpadów komunalnych

Odpady komunalne z przedsiębiorstw

Odpady komunalne pochodzące z przedsiębiorstw odbieramy na podstawie podpisanych z nami umów i po podstawieniu pojemników. Rozliczenia za świadczone usługi odbywają się w systemie miesięcznym i zależą od rodzaju pojemników i częstotliwości wywozu. W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących rodzajów pojemników, częstotliwości wywozu, opłat prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Pojemnik do gromadzenia odpadów

Dysponujemy odpowiednimi pojemnikami i kontenerami oraz specjalistycznym sprzętem umożliwiającym nam świadczenie usług na odpowiednim poziomie.

zdjęcia pojemników do gromadzenia odpadów