Menu mobilnemenu
 

Odpady ulegające biodegradacji

Trans-Net świadczy usługę odbioru odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych (odpadów zielonych) na terenie miasta Police.
Odpady odbierane są z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz zabudowy wielorodzinnej.

Do gromadzenia odpadów służą brązowe pojemniki o pojemności 120 i 240 litrów. Odbiór odbywa się w oparciu o ustalony harmonogram.

Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji