Menu mobilnemenu
 

Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Letnie i zimowe utrzymanie dróg:

  • zamiatanie nawierzchni dróg, chodników i placów za pomocą zamiatarek mechanicznych,
  • oczyszczanie nawierzchni jezdni polewarką drogową,
  • ręczne gracowanie i chemiczne wypalanie chwastów na nawierzchniach utwardzonych,
  • sprzątanie pasów drogowych i opróżnianie usytuowanych w nich koszy na odpady,
  • usuwanie padłych zwierząt,
  • mycie wiat przystankowych,
  • odśnieżanie dróg, chodników i placów zabaw,  
  • usuwanie śliskości zimowej za pomocą środków chemicznych, soli drogowej i piasku,
  • wynajem skrzyń do magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg.