Menu mobilnemenu
 

O nas

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS – NET S.A.
ul. Tanowska 8
72 – 010 Police

NIP: 851-030-74-86
REGON: 810048586
KRS: 0000157267
BDO: 000016147

Kapitał zakładowy:  1 513 350,00  PLN

 Numery kont bankowych:
Bank Pekao S.A. I o/Police      69 1240 3943 1111 0000 4131 1310
Bank Spółdzielczy w Gryfinie o/Police      63 9395 0008 0000 0231 2000 0001

 

          W dniu 01.06.1992 r. firma rozpoczęła działalność jako Spółka Akcyjna świadcząca usługi komunalne. Właścicielem Spółki od dnia powstania do dnia dzisiejszego jest Gmina Police. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  1. Wiesława Krupińska - Przewodnicząca
  2. Maciej Greinert - Z-ca Przewodniczącej
  3. Bartosz Drozdek - Sekretarz
  4. Monika Grzywna-Kadłubowska - członek
  5. Janusz Zagórski - członek
  6. Artur Kopacz - członek

          Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Od sierpnia 2015 r. funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki pełni Pan Adam Pacholik. Prokurentami Spółki są Pani Pani Eliza Budas, Małgorzata Szlosek oraz Pan Marek Markowski.

          Siedziba Spółki mieści się w Policach przy ul. Tanowskiej 8, tam też znajduje się baza sprzętowo – transportowa, z obiektami socjalnymi dla załogi i budynek biurowy, w którym zlokalizowana jest administracja Spółki. W biurowcu znajduje się także punkt Obsługi Klienta.

          Aktualnie Spółka specjalizuje się w wywozie i zagospodarowaniu odpadów. Świadczymy usługi wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych oraz odpadów pobudowlanych na terenie Powiatu Polickiego i północnych dzielnic Szczecina. Prowadzimy także segregację odpadów zarówno dla mieszkańców indywidualnych jak i firm.

          W pełnym zakresie świadczymy   usługi motoryzacyjne dla ludności w tym: badania techniczne na 2-ch stanowiskach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, sprzedaż części i akcesoriów samochodowych. Od 10-ciu lat prowadzimy nową działalność w zakresie remontów i budowy infrastruktury drogowej, w tym obiektów małej architektury. Dodatkowo Spółka prowadzi działalność wynajmu sprzętu, maszyn, lokali oraz rozpoczęła świadczenie usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.

Naszymi klientami są mieszkańcy budynków jedno- i wielorodzinnych, firmy produkcyjne, handlowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki administracji publicznej.

Głównym celem naszej działalności jest zadowolenie klienta i rozwój Spółki połączony z przedsięwzięciami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nasza misja w działalności to:

PROFESJONALIZM + JAKOŚĆ + PRZYJAZNE CENY

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Załoga
P.U.P. "TRANS-NET" S.A.