#
bip

Przetargi

Przetargi

Oferty przetargowe organizowane przez naszą firmę

Przetargi

Zapraszamy do udziału w przetargach sukcesywnie przez nasz realizowanych.

przetargi-organizowane-przez-Trans-Net-Police
Wyróżniony
P.U.P. TRANS-NET S.A. informuje, że wybrana została oferta
na wykonanie kompleksowych prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w m. Leśno Górne, gm. Police, powiat policki, woj. zachodniopomorskie

Link do informacji o wyborze (format PNG)


Dostawa kruszywa łamanego do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznej dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego

Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00:00

Numer postępowania: PR/0004/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-249e715d-d156-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-22 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów Spółki

Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00:00

Numer postępowania: PR/0007/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4e836c1b-cc11-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Zamawiający: PUP TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-16 | status: w toku

Dodatkowe informacje:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap II

Termin składania ofert: 2024-02-20 10:00:00

Numer postępowania: PR/0002/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2d16602c-b384-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-01-15 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Świadczenie usług sprzątania obiektów Spółki

Termin składania ofert: 2024-02-13 11:00:00

Numer postępowania: PR/0005/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db2b728d-c1ab-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający: P.U.P TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-02-02 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Koszenie trawników i gospodarka drzewostanem

Termin składania ofert: 2024-02-13 10:00:00

Numer postępowania: PR/0003/2024

Link do strony, na której prowadzone jest postepowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64827ec3-c00f-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2024-01-31 | status: W toku

Dodatkowe informacje:

Przetargi archiwalne

Oferty przetargowe zakończone

Dostawa materiału roślinnego - drzewa, krzewy, byliny, pnącza

Termin składania ofert: 2023-08-11 10:00:00

Numer postępowania: PR/0025/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce3db2db-302f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający: PUP TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-08-01 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu P.U.P. TRANS-NET S.A

Termin składania ofert: 2023-08-08 10:00:00

Numer postępowania: PR/0017/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c57d41e3-1981-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-07-07 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Zakup betonów klasy C12/15,C 16/20, podsypki cementowo-piaskowej C 1,5/2 , C 3/4

Termin składania ofert: 2023-08-07 11:00:00

Numer postępowania: PR/0024/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb8b0187-2d3d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zamawiający: P.U.P. TRAN-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-07-28 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa masy mineralno asfaltowej: AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco

Termin składania ofert: 2023-08-07 10:00:00

Numer postępowania: PR/0023/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9cfc085-2d3d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zamawiający: P.U.P TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-07-28 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa i montaż wiat rowerowych przeznaczonych do wbudowania na potrzeby budowy infrastruktury drogowej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Termin składania ofert: 2023-08-01 10:00:00

Numer postępowania: PR/0022/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cc7bbc2-2a3d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-07-24 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa i montaż wiat rowerowych przeznaczonych do wbudowania na potrzeby budowy infrastruktury drogowej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Termin składania ofert: 2023-07-12 10:00:00

Numer postępowania: PR/0019/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9889b5bd-1994-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-07-04 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Zakup wraz z dostawą tablic Systemu Informacji Pasażerskiej

Termin składania ofert: 2023-05-04 10:00:00

Numer postępowania: PR/0011/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-295839bf-e2bc-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-05-24 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa i montaż wiat przystankowych i rowerowych przeznaczonych do wbudowania na potrzeby budowy infrastruktury drogowej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Termin składania ofert: 2023-04-25 10:00:00

Numer postępowania: PR/0006/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37713027-dcfb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Zamawiający: P.U.P. Trans-Net S.A. | Data wystawienia: 2023-04-17 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Dostawa krawężników i oporników kamiennych ze skał magmowych na potrzeby budowy SKM

Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00:00

Numer postępowania: PR/0009/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-79d51aed-b8d4-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-03-08 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:

Roboty drogowe wraz z oświetleniem

Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00:00

Numer postępowania: PR/0001/2023

Link do strony, na której prowadzone było postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55e6ed8a-c728-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamawiający: P.U.P. TRANS-NET S.A. | Data wystawienia: 2023-03-23 | status: Zakończony

Dodatkowe informacje:


wybierz stronę:

Masz pytania?

Napisz do nas, nie zostaniesz bez odpowiedzi...


Kontakt:
Specjalista ds. Zamówień publicznych:
Iga Lis tel. 535 216 905 | e-mail: i.lis@trans-net.pl

Napisz wiadomość


Naciśnij przycisk obok a zredagujesz wiadomość bezpośrednio ze strony.