Menu mobilnemenu
 

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do pojemnika, np. stoły, szafy, sofy, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

Odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych

Odbiór tych odpadów z gospodarstw domowych na terenie Gminy Police odbywa się  w ramach umowy zawartej w drodze przetargu. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odpady odbierane są raz na kwartał, natomiast z zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.

Odpady wielkogabarytowe z przedsiębiorstw

Odbiór tych odpadów odbywa się w oparciu o indywidualne zlecenia przedsiębiorstw. W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących usługi prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Odpady wielkogabarytowe